"תרומות

בשם הנהלת העמותה שלוחה לך הערכתנו הרבה על נכונותך לתרום ולאפשר לנו להמשיך להפעיל את התוכניות הממוקדות בצרכי הקהילה האתיופית בישראל

תרומות מוכרות במס ניתן לבצע בדרכים הבאות:

לתרומות באמצעות שליחת המחאה בדואר:
ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה
רחוב המלאכה 6 לוד, ישראל 7152012

העברה לחשבון:
ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה

בנק הבינלאומי הראשון (מספר בנק 31)

סניף ראשי ירושלים (מספר סניף 12)

מספר חשבון 409-028312

עזרתכם חשובה לחזוק החברה האתיופית בישראל

תרומתכם מאפשרת  לילדים, בני נוער וסטודנטים  יוצאי אתיופיה לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בהם