"הלימודיה"

כ-75% מהתלמידים בלימודיה מצליחים ברמת כיתת האם ולעתים אף עוברים אותה.

מענה מוצלח לקליטה חינוכית חברתית בגיל צעיר

ה"לימודיות" של ארגוננו מהוות מודל מוכח בקידום הישגים גבוהים בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה. התכנית ממשיכה להתפתח ולחפש דרכים נוספות לסייע ליוצאי הקהילה, על אף ההצלחות הרבות שנרשמו לזכותה.
אנחנו מאמינים שקיימת חשיבות קריטית למתן חוויה של הצלחה ושילוב מלא בכתה כבר מראשית הלימודים הפורמאליים. חוויה כזו מעניקה בטחון עצמי ומוטיבציה לתלמידים ומונעת מהם כישלון ותסכול שעלולים להובילם, חלילה, לנשירה בהמשך הדרך. לכן אנחנו מקפידים לפתח ולהפעיל "לימודיות" החל מראשית הלימודים הפורמאליים.
החל  משנת 1993 מפעיל הארגון "לימודיות", המהוות מסגרות לתגבור לימודי אינטנסיבי בתוך בתי הספר היסודיים כהמשך ליום הלימודים הרגיל. מטרת התכנית להביא את התלמידים לרמת הלימודים וההישגים של כיתות האם, לסייע להם להישאר באותה רמה ובכך להשתוות לחבריהם הלא-אתיופים. השאיפה היא להציב תלמידים אלה במסלול חיים של לימודים והצלחה בשילוב חברתי מלא, כך שכבוגרים לא יזדקקו לשרותי הרווחה בעתיד, אלא יהיו אזרחים יצרניים ומועילים המרוצים ממקומם בחברה..

תמיכה

מראשית התכנית, נהנו מן ה"לימודיה" אלפי צעירים

  • הפעלת הלימודיה בתוך בית הספר בו לומדים התלמידים על מנת לקדם המשכיות ושיתוף פעולה עם בית הספר.
  • בניית תכנית עבודה משותפת עם צוות ביה"ס, המתאימה לדרישות כיתת האם ולצרכים האישיים של התלמידים באופן פרטני.
  • עבודה בקבוצות חד- שכבתיות קטנות:  עד עשרה תלמידים לאיש צוות עם עדיפות לשמונה תלמידים למורה.
  • צוות מקצועי, המורכב כמעט כולו ממורות מוסמכות / בכירות, המאמינות ביכולותיהם של התלמידים והיודעות ללמדם במגוון דרכים ושיטות.
  • פעילות בת עשר שעות שבועיות, הכוללת ביסוס במקצועות היסוד, הקניית הרגלים, הכנת שעורי בית מודרכת, פעולות לחיזוק כישורי שפה וחשבון ואף שעתיים שבועיות של יצירה וחוגים.
  • ארוחת צהרים חמה, המותאמת לטעמם של הילדים, אך מאוזנת מבחינה תזונתית.
  • מתן חומרי למידה על פי צרכים אישיים והמלצת המחנכת.
  • הענקת יחידות לימוד ייחודיות להעשרה להרחבת ידע עולם ולפיתוח אמצעי חקר.
  • חגיגות לקראת החגים, בהשתתפות הורים.