תוכניות

סגירת מעגל: 

אין דבר שנותן לנו סיפוק גדול יותר מאשר הענקת מלגה במסגרת תוכנית "אמץ סטודנט" לצעיר, שקיבל מאיתנו סיוע ב"לימודיה" בביה"ס היסודי, מלגה בתיכון  ולומד  כעת במוסד להשכלה גבוהה.

"לימודיה"

עבור תלמידים בבי"ס יסודיים

"תלמידי חט"ב ותיכון"

מלגות עבור תלמידים בחטיבת הביניים ובתיכון

"אמץ סטודנט"

"אימוץ" ישיר של סטודנט ע"י תורם בתיווך של משרדי הארגון בארה"ב.

"אוריינות דיגיטלית"

הטמעת התנהלות טכנולוגית דיגיטלית בקרב תלמידים ומשפחות

"שימור מורשת"

טיפוח ושימור המורשת הייחודית של הקהילה

"פעילות ציבורית"

פעילויות סנגור, תוך יצירת שותפויות עם גופים קהילתיים אחרים