Untitled design (6)
@UnSiO5EMzfdxedg
Untitled design (12)

המשימה שלנו

הארגון נוסד בארצות הברית בשנת 1982 במטרה לסייע  לקהילת יהודי אתיופיה –  לשרוד באתיופיה, לעלות לישראל ולהיקלט בחברה הישראלית כשווים בין שווים ולשמר את מורשתם העשירה והייחודית.

דרכים לתרום

ניתן לתרום במספר דרכים שונות, על מנת לעזור לנו להמשיך וללוות את הפרויקטים המדהימים שאנחנו עושים למען הקהילה

להתנדב ולהשפיע

יש לכם זמן? חשוב לכם להשפיע ולעזור נשמח שתתנדבו אצלנו בתפקידים שונים על מנת לסייע לנו.

ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה

הארגון נוסד בארצות הברית בשנת 1982 במטרה לסייע  לקהילת יהודי אתיופיה –  לשרוד באתיופיה, לעלות לישראל ולהיקלט בחברה הישראלית כשווים בין שווים ולשמר את מורשתם העשירה והייחודית. המשרד בישראל נפתח בשנת 1984 והוכר כעמותה בשנת 1995. במהלך שנות השמונים והתשעים שלח הארגון יותר מעשרים משלחות לאתיופיה על מנת לבקר בכפרים היהודיים, להכיר את אורח החיים בהם, לספק משאבים ולשמור על קשר עם הקהילה.

0
בוגרים
0
מלגות שניתנו לתלמידי חט"ב ותיכון
0
מלגות מחיה לסטודנטים

התוכניות שלנו

לימודיות" עבור תלמידים בבי"ס יסודיים

מסגרות לתגבור לימודי אינטנסיבי בתוך בתיה"ס היסודיים כהמשך ליום הלימודים הרגיל. התוצאה: כ-75% מהתלמידים מצליחים ברמת כיתת האם ולעתים אף עוברים אותה!

לפרטים נוספים

מלגות לתלמידי חט"ב ותיכון

המלגות מסייעות למשפחותיהם של תלמידי חטיבת ביניים ותיכון המתקשות לשאת בעלויות הנדרשות למימון צרכי תלמיד הלומד בבתי ספר בקהילה ובכך מאפשרות בחירה חופשית היכן ללמוד. יותר מ- 1,000 תלמידים נהנים ממלגות אלו בכל שנה.

לפרטים נוספים

"אמץ סטודנט"- מלגות מחיה לסטודנטים

התוכנית הוותיקה ביותר של הארגון המבוססת על עקרון של "אימוץ " סטודנט ע"י תורם מארה"ב. בכל שנה נהנים מהמלגות כ-400 סטודנטים.

לפרטים נוספים

אוריינות דיגיטלית

חשיפת תלמידים לתחום ידע אורייני דיגיטלי והקניית מיומנויות שיהוו עבורם תשתית ראשונית בכדי להתמודד בהצלחה בעולם הכלכלי והחברתי ולממש את הפוטנציאל והכישורים שלהם

לפרטים נוספים

שימור מורשת

טיפוח ושימור המורשת הייחודית של הקהילה. מנהלת הארגון מוכרת כאנתרופולוגית בעלת ידע רחב ופרסומים רבים בתחום.

לפרטים נוספים

פעילות ציבורית

פעילויות סנגור, תוך יצירת שותפויות עם גופים קהילתיים אחרים העוסקים בנושא..

לפרטים נוספים