• תוכניות הלימודיה

  • מלגות

  • שימור מורשת ופעילות ציבורית

ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה

פתרונות שונים הוצעו בשנים האחרונות לאתגר החשוב של קליטתם החינוכית של יוצאי אתיופיה בישראל. התכניות של "ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה" מספקות מענים מוצלחים לסוגיות מרכזיות בתחום זה.